Polityka prywatności

Polityka prywatności i Cookies
I. POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zachowanie poufności danych jest dla Bizarre niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
  Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę Bizarre Sp. z o.o.(zwaną dalej Bizarre), która jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Bizarre Sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok. użyt. 13, 00-871 Warszawa, Polska
Numer NIP 525-15-41-813, Numer REGON 012229785

 1. Gdzie Państwa dane są przechowywane?
  Posiadane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Kto ma dostęp do Państwa danych?
  Państwa dane są dostępne w firmie Bizarre, a także u podmiotóm zewnętrznym świadczącym na jej rzecz usługi wspierające działalność, w tym usługi informatyczne, księgowe, prawne lub audytorskie. Firma Bizarre odpowiada wyłącznie za przetwarzanie danych osobowych przekazanych za pośrednictwem strony internetowej www.bizarre.com.pl i czyni to w imieniu Bizarre. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami gospodarczymi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko i wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług.
  W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości. 
 3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
  Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi, którą Państwo zamówiliście lub zamierzacie zamówić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c), a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co oznacza, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:
  a) wykonania umowy, której stronami jesteście Państwo i Bizarre lub 
  b) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, o jakiej mowa w lit. a),
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bizarre.
 4. Jak zbieramy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych działań marketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej oraz gdy kontaktujecie się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujecie nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
 5. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?
  Wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów oraz dla potrzeb realizacji zamówień – nie udostępniamy ich innym osobom trzecim. Ale przede wszystkim jednak dane osobowe zbierane są w celu realizacji świadczonych przez nas usług, które Państwo zamawiacie lub zamierzacie zamówić.
 6. Jakie macie Państwo prawa?
 • Prawo dostępu do danych:
  W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Bizarre.
 • Prawo do przenoszenia:
  Gdy Bizarre przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 • Prawo do poprawiania danych: 
  Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych kontaktując się z Bizarre.
 • Prawo do usunięcia danych:
  Macie Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Bizarre, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  – macie Państwo niezakończone postępowanie z Bizarre,
  – macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,
  – macie Państwo nieuregulowany dług wobec Bizarre, niezależnie od metody płatności,
  – Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat,
  – dokonaliście Państwo zakupów jakichkolwiek usług, wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji, w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Bizarre: 
Macie Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych. Bizarre zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa albo z powodu roszczeń prawnych.

 • Prawo do ograniczenia:
  Macie Państwo prawo zażądać, aby Bizarre ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
  – jeśli nie zgodzicie się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Bizarre, wtedy Bizarre ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
  – jeśli zgłosicie Państwo, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, wtedy Bizarre musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
  – jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych,
  – jeśli Bizarre nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 1. Jak możecie Państwo korzystać ze swoich praw?
  Pisząc do nas maila na adres: bizarre@bizarre.com.pl lub listownie na adres: Bizarre Sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok. użyt. 13, 00-871 Warszawa.
 2. Czy musicie Państwo podać swoje dane?
  Podanie nam Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobicie nie będziecie mogli korzystać z naszych usług bądź je zamawiać.
 3. Czas przetwarzania danych
  Będziemy przetwarzali Państwa dane do czasu realizacji usługi, a także po jej realizacji przez okres pozwalających Bizarre na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług, do czasu ich przedawnienie, oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
 4. W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?
  Jeżeli skorzystaliście Państwo z naszych usług, możecie otrzymać od nas e-maile dotyczące naszych usług. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa zamówienia.
 5. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?
  Komunikacja między Państwa komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest niezaszyfrowana. Natomiast nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 6. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
  Jeśli uważasz, że Bizarre przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Polityka Plików cookies („ciasteczek”)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 
 1.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2.  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4.  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest niezaszyfrowana. Natomiast nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt
Firma zbierająca dane: Bizarre Sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok. użyt. 13, 00-871 Warszawa, Polska.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Polityka prywatności